STEH' DAZU!

Szerző: Mezőberény NHE Admin | Létrehozva: 2022-03-02 15:07 | Kategória: Közlemények

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA két nyelven szóló hírlevele

LIEBE UNGARNDEUTSCHE LANDSLEUTE!

Unsere Volksgruppe ist seit 2014 durch einen Sprecher, und seit 2018 einen vollberechtigten Abgeordneten im Parlament vertreten. Wir haben seitdem beachtliche Fortschritte erreicht und das ist zu einem Großteil seiner Arbeit zu verdanken. Emmerich Ritter hat sich entschlossen für die deutliche Erhöhung der staatlichen Förderung der Nationalitätenselbstverwaltungen, der Zivilorganisationen und ihrer Aktivitäten eingesetzt. Durch seine Lobbyarbeit und seine mehr als 70 Redebeiträge im Plenum hat er stets versucht, die Parteien, die Gesetzgebung und die Mehrheitsgesellschaft auf unsere Belange aufmerksam zu machen.

 

Der parlamentarische Ausschuss unter dem Vorsitz unseres Abgeordneten diskutierte mehr als 70 Gesetzesentwürfe und Berichte, Dutzende damit zusammenhängende Änderungsanträge und vier separate Gesetzesmodifizierungen. Diese Gesetzesmodifizierungen, die ohne Gegenstimme angenommen wurden, dienen alle den Interessen der ungarländischen Nationalitäten, einschließlich der Ungarndeutschen.

 

Nun stehen wieder Wahlen bevor, und wir haben erneut die Chance, einen Abgeordneten in die Gesetzgebung zu schicken: Emmerich Ritter, der seine Arbeit effektiv und mit Engagement für unsere Volksgruppe fortsetzen kann. Die letzten vier Jahre haben gezeigt, dass das Mandat des Abgeordneten uns viel mehr bietet als das des Parlamentssprechers.

 

Die ungarndeutsche Wählerliste steht bereit: Registriert Euch, damit Ihr am 3. April 2022 Eure Zweitstimme auf die Deutsche Liste abgeben könnt! Wir sind es uns wert, mit unserer eigenen und vollberechtigten Stimme im Parlament vertreten zu sein!

 

UNSER ABGEORDNETER WIRD SICH DAFÜR EINSETZEN, DASS

  • unsere Kinder in guten und von uns getragenen Kindergärten und Schulen zu selbstbewussten, sich in mehreren Sprachen und Kulturen zurechtfindenden Ungarndeutschen werden;
  • sich die Qualität der ungarndeutschen Pädagogenausbildung und die Wertschätzung unserer PädagogInnen erhöhen kann;
  • die Aktivitäten der ungarndeutschen Vereine und Kulturgruppen in der Pflege unseres kulturellen Erbes anerkannt werden und ihre Arbeit durch weitere beträchtliche und zunehmende finanzielle Mittel der jeweiligen Regierung unterstützt wird;
  • wir unsere Kontakte zum deutschen Sprachraum ungehindert pflegen können.

 

UNGARNDEUTSCH. STEHEN WIR DAZU!

 

KEDVES MAGYARORSZÁGI NÉMET HONFITÁRSAINK!

Népcsoportunk 2014-ben szószólót, majd 2018-ban teljesjogú képviselőt juttatott az Országgyűlésbe. Figyelemre méltó előrelépéseket tettünk ez idő alatt, és ez jelentős mértékben az ő munkájának köszönhető. Ritter Imre határozottan kiállt a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek munkája állami támogatásának érdemi megemeléséért. Lobbitevékenysége és több mint 70 felszólalása, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnökeként végzett munkája révén a plenáris üléseken folyamatosan felhívta a pártok, a törvényhozás és a többségi társadalom figyelmét nemzetiségünk ügyeire.

 

A német nemzetiségi képviselőnk által vezetett parlamenti bizottság több mint 70 törvényjavaslatot és beszámolót, több tucat kapcsolódó törvény- módosító javaslatot, valamint négy önálló törvénymódosítást tárgyalt. Ezek az – ellenszavazat nélkül – elfogadott törvénymódosítások mind a magyarországi nemzetiségek, ezen belül a németség érdekeit hivatottak szolgálni.

 

Most újra választásokra készülünk és ismét esélyünk van arra, hogy országgyűlési képviselőt juttassunk a Parlamentbe: Ritter Imrét, aki hatékonyan, népcsoportunk iránt elkötelezetten folytathatja a munkáját. Az előző négy év megmutatta, hogy a képviselői megbízatás a szószólói mandátumnál lényegesen több lehetőséget tartogat számunkra.

 

A német nemzetiségi választói névjegyzék készen áll: Iratkozzatok fel rá, hogy 2022. április 3-án a német nemzetiségi listára szavazhassatok! Megérdemeljük, hogy továbbra is saját jogunkon és egyenrangúan képviseltessük magunkat a Parlamentben!

 

KÉPVISELŐNK A KÖVETKEZŐ PARLAMENTI CIKLUSBAN IS AZÉRT FOG DOLGOZNI, HOGY

  • gyermekeinket jó színvonalú és általunk működtetett óvodákban és iskolákban neveljék többnyelvű és több kultúrában otthonosan mozgó, öntudatos magyarországi németekké;
  • a német nemzetiségi pedagógusképzés színvonala és a nemzetiségi pedagógusaink megbecsültsége emelkedhessen;
  • egyesületeink, művészeti csoportjaink kulturális örökségünk ápolásában végzett munkáját elismerjék, és munkájukat további jelentős és egyre emelkedő anyagi forrásokkal támogassa a mindenkori kormányzat;
  • zavartalanul ápolhassuk kapcsolatainkat a német nyelvterülettel.

 

MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY. VÁLLALD!

Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) als wichtigstes öffentliches, politisches und kulturelles Vertretungsorgan der Ungarndeutschen kandidiert aufgrund der gesetzlich gegeben Möglichkeit seit 2014 mit einer eigenständigen Nationalitäten-Landesliste zu den Parlamentswahlen. Infolgedessen konnte das Ungarndeutschtum 2014 einen Parlamentssprecher, 2018 einen vollberechtigten Parlamentsabgeordneten ins Hohe Haus wählen.

 

Die LdU als nominierende Organisation und der ungarndeutsche Parlamentsabgeordnete streben in ihrer Tätigkeit eine möglichst breite Zusammenarbeit an, basierend auf der Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, die die Bereiche der Nationalitätenpolitik, der Bildung und Erziehung, der Kultur, der Kommunikation und der Jugendarbeit umfasst. Im Rahmen seiner Tätigkeit arbeitet der Abgeordnete mit allen demokratischen Kräften auf der Grundlage des Grundsatzes der Parteineutralität mit der LdU zusammen.

 

Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und der ungarndeutsche Parlamentsabgeordnete konsultieren einander vor den parlamentarischen Entscheidungen, insbesondere in Fragen des Gebrauchs der Muttersprache, der Wahrung der Identität, des ungarndeutschen Bildungswesens (öffentliches und Hochschulwesen), des Rechtsstatus der Nationalitätenselbstverwaltungen, der Staatsbürgerschaft, der Wahlen und Matrikelangelegenheiten.

 

In den vom Parlament behandelten Angelegenheiten, die die ungarndeutsche Gemeinschaft nicht unmittelbar betreffen, die aber einen breiten Teil der Mehrheitsgesellschaft angehen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Zivilorganisationen, Gesundheitswesen, Altenpflege, Steuerwesen, wirtschaftliche Entwicklung –, tauschen sie sich aus. Jeder der Partner hat die Möglichkeit, Konsultationen zu Gesetzesentwürfen über die Nationalitäten oder zu Gesetzesentwürfen, die in der Nationalversammlung eingebracht und auf die Tagesordnung gesetzt wurden und die eine erhebliche öffentliche Debatte ausgelöst haben, einzuleiten.

 

Die LdU und der Parlamentsabgeordnete arbeiten anhand von koordinierten Programmen, sind transparent in ihrer Arbeit und informieren regelmäßig über soziale Medien, Rundbriefe und andere Kommunikationskanäle.

 

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) mint a magyarországi németség legfőbb közjogi, politikai és kulturális képviseleti szerve a törvény által biztosított lehetőséggel élve 2014 óta önálló nemzetiségi listával indul a parlamenti választásokon. Ennek eredményeképp a magyarországi németség 2014-ben szószólót, 2018-ban teljes jogú parlamenti képviselőt választhatott az Országgyűlésbe.

 

Az MNOÖ mint jelölő szervezet és a magyarországi német országgyűlési képviselő munkájuk során a legszélesebb együttműködésre törekszenek, melynek alapja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája, mely kiterjed a német nemzetiségi politikára, nevelésre és oktatásra, kultúrára, kommunikációra és ifjúsági munkára.

 

A parlamenti képviselő tevékenysége során minden demokratikus erővel együttműködik a pártsemlegesség elve mentén.A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a magyarországi német országgyűlési képviselő különösen az anyanyelv használatát, az identitás megőrzését, a német nemzetiségi nevelést, oktatást (köz- és felsőoktatás), a nemzetiségi önkormányzatok jogállását érintő, továbbá az állampolgársági, választási, anyakönyvi ügyek kapcsán az országgyűlési döntéseket megelőzően egyeztetnek.

 

Azokban az Országgyűlés által tárgyalt ügyekben, amelyek a magyarországi német közösséget közvetlenül nem, de a többségi társadalom széles körét érintik – így különösen a nevelést, oktatást, a civil szervezeteket, az egészségügyet, idősgondozást, adózást, gazdaságfejlesztést illetően –, egyeztetnek. A partnerek mindegyike számára egyaránt adott annak lehetősége, hogy a benyújtott és az országgyűlés napirendjére tűzött nemzetiségi vagy jelentős társadalmi vitát kiváltó törvényjavaslatokkal kapcsolatban egyeztetést kezdeményezzen.

 

Az MNOÖ és a parlamenti képviselő összehangolt programok mentén dolgoznak, munkásságuk átlátható, és a közösségi média, hírlevelek és egyéb kommunikációs csatornák felhasználásával rendszeres tájékoztatást adnak.

 

Cimkék: hírlevél  
blog comments powered by Disqus